Sme výhradným slovenským distribútorom značky KIMICAR

Spoločnosť KIMICAR bola založená roku 1981 za účelom výroby chemických prípravkov pre automobily, priemyselné použitie aj pre verejnosť. Už od prvých rokov svojej činnosti sa presadzuje vďaka schopnosti sledovať a uspokojovať najrôznejšie požiadavky trhu. Aj napriek relatívne krátkej doby existencie je možné ju považovať za jednu z najväčších talianskych firiem v tomto odbore, pretože je úplne sebestačná. V súčasnej dobe disponuje modernými miešacími a baliacimi linkami, rovnako ako novými výrobnými priestormi projektovanými a postavenými v súlade s najnovšími výrobnými potrebami a požiadavkami. Nezávislosť spoločnosti so sídlom v Bosnasco (PV), jej dlhodobo testované receptúry s dôkladnými kontrolami kvality zaručujú: rýchlosť, flexibilitu a stálu kvalitu. Cieľom spoločnosti KIMICAR je uspokojiť potreby aj tej najnáročnejšie klientely v oblasti umývania osobných i nákladných automobilov.